Vui lòng liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE THĂNG LONG

  Đèo Rù Rì, Vĩnh Hòa, Nha Trang

  (0258) 6276688 - Fax: (0258) 6250089

  tuyensinh@trungtamthanglong.edu.vn