Sự kiện 30/07/2017

Giảm đến 20% học phí lớp lái xe hạng B2

05-08-2017
Trung tâm ĐT&SH Lái xe Thăng Long

Chào mừng khánh thành trung tâm giảm giá đến 20% cho lớp lái xe hạng B2

Xem chi tiết
Sự kiện 30/07/2017

Giảm đến 20% học phí lớp lái xe hạng A1

05-08-2017
Trung tâm ĐT&SH Lái xe Thăng Long

Chào mừng khánh thành trung tâm giảm giá đến 20% cho lớp lái xe hạng A1

Xem chi tiết
Sự kiện 30/07/2017

Giảm đến 20% học phí lớp lái xe hạng A2

05-08-2017
Trung tâm ĐT&SH Lái xe Thăng Long

Chào mừng khánh thành trung tâm giảm giá đến 20% cho lớp lái xe hạng A2

Xem chi tiết
Sự kiện 30/07/2017

Giảm đến 20% học phí lớp lái xe hạng B2

15-08-2017
Trung tâm ĐT&SH Lái xe Thăng Long

Chào mừng khánh thành trung tâm giảm giá đến 20% cho lớp lái xe hạng B2

Xem chi tiết