Thi thử bộ đề trắc nghiệm

Bộ đề thi chỉ có tính chất tham khảo

  • Bài thi giống đề thi thật, mô phỏng theo phần mềm của Tổng cục đường bộ Việt Nam, nhưng chạy trực tuyến, không cần cài đặt phần mềm.
  • Bài thi của tất cả các hạng bằng lái xe: mô tô (A1, A2...), ôtô con + xe thương mại (B1, B2, C, D…). Số lượng đề thi không giới hạn, nhưng theo đúng cấu trúc đề thi chuẩn của Bộ GTVT về thành phần các câu hỏi trong mỗi bộ đề 30 câu.